Print Friendly, PDF & Email

REGLAMENT DE LA XXXVIII MITJA MARATÓ “L’ESPIRALL” VILAFRANCA 2017

 

Art. 1.- LA CURSA ÉS OBERTA a tothom que accepti i respecti el present Reglament.

En el cas dels menors d'edat, aquests hauran de presentar una autorització dels seus pares i/o tutors.

Art. 2.- La data de celebració serà el diumenge 12 de novembre del 2017.

L'hora de sortida està fixada a les 10 hores.

La sortida i l’arribada estarà ubicada al carrer Igualada, davant del parc de Llevant. –Barri L’Espirall–

El temps màxim per completar el recorregut és de 2 hores i 30 minuts.

En cas de superar aquest temps, i continuar a la cursa, restarà sota la responsabilitat del corredor/a. (Veure límit de pas) 

Art. 3.- INSCRIPCIONS. El preu d'inscripció a la cursa s'ha establert en 22 euros.

El període d'inscripció s'obrirà al públic el 21 d’agost del 2017. Els atletes es podran inscriure per Internet fins al dia 8 de novembre, a les 23.59 h, o en el moment en què s'arribi al nombre màxim d'inscripcions, establert en 700 corredors. La inscripció a la cursa és personal i intransferible.

Un cop feta la inscripció, l'organització no retornarà l'import d’aquesta.

L'organització es reserva el dret d'acceptar inscripcions fora del termini establert. En aquest cas, el preu d'inscripció serà de 27 euros.

Art. 4.- Llicència d'Activitat Física. En el moment de realitzar la inscripció és obligatori fer constar el DNI per tal que l'organització pugui contractar, a través de la Federació Catalana d'Atletisme, la llicència d'activitat física corresponent a la persona inscrita.

Aquesta llicència, que és d'àmbit català i està adreçada a atletes que NO tinguin tramitada cap altra llicència, és obligatòria per a la participació en curses de fons i té vigència d'un dia, concretament per a la data de la realització de la cursa per a la qual s'hagi tramitat (d'acord amb el Decret 58/2010, de 4 de maig de les Entitats Esportives de Catalunya) 

Art. 5 .- Pitral i cronometratge. El pitral és personal i intransferible. El canvi de pitral suposa la desqualificació. Queda totalment prohibit entrar al recinte d’arribada sense pitral.

Es podrà recollir el mateix dia de la cursa i/o el dissabte dia 11 de novembre, de 10 h a 13 h i de 16 h a 20.30 h a l’escola Mas i Perera, carrer Pere Mas i Perera –Barri L’Espirall– (Vilafranca del Penedès).  

El xip pel cronometratge va adossant al pitral i és d'un sol ús, no s'ha de retornar; per això, el pitral s'haurà de portar sempre en un lloc visible, preferiblement a l’alçada de l'abdomen.

 Art. 6.- Distància i recorregut: La distància de la cursa està fixada en 21.097,5 metres, que correspon a la distància certificada per la Federació Catalana d'Atletisme per a les curses catalogades com a Mitja Marató.

Cursa de Fons (a peu), per un circuit d'asfalt tallat al trànsit.

No està permesa la utilització de mitjans mecànics per a la realització d’aquesta. 

                    

Els únics vehicles que podran seguir la cursa seran els expressament autoritzats per l’organització.

Com a breu descripció del recorregut, cal esmentar que es farà dues voltes a un circuit amb un pas inicial pels carrers de la Vila, per després anar en direcció a la població de la Granada, travessant aquesta, per a retornar cap a Vilafranca.

Tots els corredors estan obligats a seguir en tot moment el circuit, que està senyalitzat i autoritzat convenientment. En cas contrari, l’organització procedirà a la desqualificació de qui ho infringeixi.

Els jutges de la Federació Catalana d'Atletisme vetllaran pel compliment de les normes.

Art. 7.- Avituallaments: L'organització ha establert un avituallament per a cada 5 km de cursa (aproximadament). Es demana a tots els participants que en facin un ús responsable, utilitzant, en el que sigui possible, els contenidors de recollida selectiva disposats en el recorregut i a la meta.

Art. 8.- Obsequis: L'organització obsequiarà tots els participants amb un obsequi, record de la cursa. Més informació al web de l'organització.

Art. 9.- Categories:

  • 1 HOMES – Cat. 5 DONES Data de naixement   1996 i posteriors
  • 2 HOMES – Cat. 6 DONES Data de naixement   1979-1995 
  • 3 HOMES – Cat. 7 DONES Data de naixement   1969-1978
  • 4 HOMES – Cat. 8 DONES Data de naixement   1959-1968
  • 5 HOMES – Cat. 10 DONES Data de naixement 1959 i anteriors (a partir de 58 anys)

 

10.- Premis:

Trofeu pels 5 primers de la general. M/F.

Trofeu pels 3 primers de cada categoria. M/F

 

Premi Comarcal Alt Penedès. Per a residents a la comarca.       

*Trofeu pels 3 primers. M/F

 

Disminució visual.

*Trofeu per al primer. M/F

 

(*) Per participar en aquesta categoria és imprescindible que, en fer la inscripció, es marqui la casella corresponent.

 

- Els corredors que tinguin premi en la general, masculina i femenina, no en tindran en les seves categories.

 

L'organització es reserva el dret a demanar el DNI o similar per comprovar la identitat de l'atleta. 

També tindran un premi especial:

-Millor equip: Es tindran en compte els 5 millors temps dels corredors de cada equip.

És obligatori que s'hagin registrat correctament com a equip competidor.

-L'equip amb el nombre més gran d'inscrits.

Els trofeus es lliuraran, aproximadament ales 12,30 hores

Els trofeus que no s’hagin recollit 1 mes després de la cursa, no podran ser reclamats.

Art. 11.- PREMIS EN METÀL·LIC: (D'acord amb la normativa de curses de fons de la FCA, qualsevol atleta estranger no autoritzat per la Federació Catalana d'Atletisme no podrà optar a cap premi econòmic, o en metàl·lic)

Premi de 200 € (acumulatius) al primer corredor que millori el rècord de la prova: (1 h 05 m 00 s)

Premi de 200 € (acumulatius) a la primera corredora que millori el rècord de la prova: (1 h 17 m 40 s)

Premi de 150 € al primer corredor que millori el temps d’1 h 08 m 00 s.

Premi de 150 € a la primera corredora que millori el temps d’1 h 21 m 00 s.

Premi de 100 € al segon corredor que millori el temps d’1 h 08 m 00 s.

Premi de 100 € a la segona corredora que millori el temps d’1 h 21 m 00 s.

Premi de 50 € al tercer corredor que millori el temps d’1 h 08 m 00 s.

Premi de 50 € a la tercera corredora que millori el temps d’1 h 21 m 00 s.

Art. 12.- Reclamacions. Les reclamacions han de formular-se, per escrit, a l’organització i al Jutge Àrbitre de la FCA, amb un límit de 30 minuts després d’haver-se fet públics els resultats o un cop ocorregut l’incident. Per a aquesta, caldrà fer un dipòsit de 30 euros, que seran retornats en cas de ser acceptada la reclamació.

La decisió de l’organització serà inapel·lable.

 

“Aquesta cursa es regeix pel reglament oficial de la comissió de curses de fons de la Federació Catalana d’Atletisme”.

Art. 13.- Aquesta cursa és puntuable per a l’12è Challenge de Mitges Maratons Gran Premi Diputació de Barcelona. 

- Què és? El Challenge de mitges maratons Gran Premi Diputació de Barcelona és un conjunt de mitges maratons homologades per la Federació Catalana d’Atletisme que es duen a terme a la província de Barcelona.

– Qui hi pot participar? Majors de 18 anys, tant atletes federats com no federats.

Per a més informació, cal consultar a https://www.diba.cat/es/web/esports/12-challenge

 

Art. 14.- PROTECCIÓ DE DADES. 

 

Per als participants de la Mitja Marató “L’Espirall” Vilafranca i del Challenge de Mitges Maratons Gran Premi Diputació de Barcelona.

 

D'acord amb el que estableix l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades personals incloses en aquest formulari seran incorporades al fitxer corresponent de titularitat de l'AV l'Espirall, amb la finalitat de gestionar les inscripcions, classificacions, certificacions i qualsevol informació relacionada de la prova a la qual s'inscriu. Les seves dades seran tractades per l'AV l'Espirall com a "encarregada de tractament" per la gestió pròpia de l'entitat en aquest esdeveniment esportiu i sempre sota les directrius del responsable del fitxer.

Vostè consent expressament en el tractament de les seves dades per a la finalitat indicada i autoritza a l'AV l'Espirall a publicar les seves dades al llistat d'inscrits i a cedir les seves dades a la Federació Catalana d'Atletisme, per tramitar la llicència d'activitat física corresponent a la persona inscrita, i al fitxer “Activitats Esportives” de titularitat de la Diputació de Barcelona als efectes d'elaborar la classificació general del Challenge de Mitges Maratons Gran Premi Diputació de Barcelona i procedir al lliurament de premis.

D’acord amb aquesta llei i en relació a les vostres dades, podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició, en les condicions previstes en la legislació vigent, dirigint-vos:

–Respecte a les dades incloses en el formulari d’inscripció: a l'AV l'Espirall - Plaça Dr. Bonet, s/n  08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona), per escrit i aportant fotocòpia del DNI.

–Respecte a les dades cedides a la Diputació de Barcelona: a la Diputació de Barcelona, a través del registre situat a la Rambla Catalunya, 126, 08008 de Barcelona.

Art. 15.-DRETS D'IMATGE. El fet de fer la inscripció a la Mitja Marató “L'Espirall” Vilafranca autoritza expressament a l'organització i els seus patrocinadors a utilitzar gratuïtament les imatges, fixes i/o en moviment, de les persones participants, perquè puguin aparèixer publicades a la pàgina web de cada cursa, web de la Diputació de Barcelona i altres webs relacionades o qualsevol altre mitjà de difusió, incloses les xarxes socials. Aquestes imatges podran figurar en tot tipus de suport gràfic conegut o desconegut, així com en materials de promoció o publicitari produïts i difosos a tot el món, durant el període màxim establert per la legislació actual i futura, els reglaments i els tractats en vigor, incloent-hi la possible pròrroga un cop finalitzat el període previst.

Art. 16.-ASSEGURANÇA I SERVEI MÈDIC. Cada corredor participa en la cursa sota la seva responsabilitat, i cada participant assumeix personalment els possibles riscos que la seva participació implica sobre ell mateix o sobre terceres persones. L’organització no es fa responsable dels accidents o altres perjudicis que la participació en la cursa pugui ocasionar als inscrits o sobre terceres persones, abans, durant o després d’aquesta. No obstant això, l’organització disposarà de servei sanitari per a possibles urgències. El preu de la inscripció inclou la corresponent assegurança d’accidents.